Skip links

Какво е да почувстваш иновациите?

Наскоро имахме много интересен разговор с наш клиент, който попита, „а как всъщност гарантирате успех, как сте сигурни, че винаги ще постигнете иновиране на продукт, услуга, процес или бизнес модел в една компания или ще създадете напълно нови такива и това ще донесе приход?“

Ние наистина гарантираме успех, защото това ни е работата, но всъщност работата ни НЕ е да гарантираме успешна иновация, а да минимализираме рисковете за постигането и. Това е така, защото клиентите винаги сами правят поредица малки избори. В началото казват: ние искаме радикална иновация, искаме пробивна иновация, а впоследствие – често се оказва, че се боят да я осъществят, имат корпоративни изисквания, които ги ограничават в свободата да взимат радикални решения или просто поддържащите и инкременталните иновации са по-привлекателни за тях със своите бърз успех и видимост.

И така, важно е да знаете каква иновация целите:

  1. Инкрементални (поддържаща)
  2. Подривна
  3. Пробивна
  4. Или радикална

Но не само. В процеса на работа, се взимат още поредица малки решения на всяка фаза, която е prove of concept. Консултантските процеси за иновации, култура и процеси за иновации в една компания, са подобни на всеки друг консултантски проект. С една малка, но значеща разлика. Работата с методиките за генериране на иновативни идеи носи удоволствие, забавление и удовлетворение, така както нищо друго в работата. Служителите на компанията сами „притежават“ и „развиват идеите си“ благодарение на така наречения процес на co-creation. А когато една идея е създадена вътре и от самата компания, тя се адаптира и приема по-бързо и по-добре. А ние се намесваме само с фасилитиращия процес, за да дадем всички възможни сценарии за бъдещето, а не за да избираме вместо вас, което е голямата разлика с традиционния консултантски бизнес.

Или както казахме, още в началото, нашата работа е да намалим рисковете ви от провал в бъдеще. Като покажем всички възможни посоки на иновациите във вашия бизнес, а вие изберете коя е вашата.

Това значи да почувстваш иновациите.

+