Skip links

Иновейшън Стартър ще финансира и осигури менторска програма и подкрепа за нов социален проект little thanks

little thanks е компания, която ще учи на благотворителност и доброволчество ученици. Екипът се състои от учители, които започват проекта, като част от вътрешно състезание по социално предприемачество на Тук-Там –  “Идейник”, няколко месеца по-рано, с работното заглавие “Добродействай”.

До момента в България няма организация, която да си е поставила за основна цел да учи деца на добродействане. Доколкото идеята има за тясна фокус група учениците и ще работи основно по дългосрочни CSR проекти с корпоративни партньори по 6 ключови теми: образование, екология, здраве, общество, икономика, етика.

Мила, Стефан, Юлия, Борислава и Тереза са дейните млади хора, които стоят зад инициативата. В допълнение към работата и уменията, развити в образователния сектор, те притежават предходен опит в неправителствени организации и доброволочески инициативи, както и в корпоративния свят. 

Идеята е да провокираме децата сами да създават проекти, с които да се отплатят на обществото, да направят нещо добро за своите учители, съседи, родители, съученици, за средата си и по този начин, и за самите себе си. Представете си го като едно алтернативно  училище, в което вместо математика, български, история, география, биология, те имат урок по добро, урок по фантазия, урок по помощ, урок по здраве, урок по етикет. За да научим децата да правят добри избори, първо трябва да ги научим да проявяват емпатия към другите и света около тях. За промяната в образователната система е необходимо първо да стъпим на едно ценностно човешко ниво, оттам за нас би дошла голямата промяна, коментират основателите на проекта.

little thanks ще изгради една общност от ученици, които искат да даряват част от времето и личните си усилия за добри проекти от деца за деца, и от деца за възрастни, но не като доброволци в проекта, а като основни негови организатори и реализатори. В този смисъл, екипът на компанията ще фасилитира и обяви конкурси за най-добри идеи по конкретни проблeми по шестте приоритетни теми, които да бъдат реализирани от учениците, ще подпомага и сътрудничи на инициативи и каузи, които набират средства за финансиране на непривилегировани и застрашени от отпадане ученици.

Смисълът да научим децата на благотворителност и доброволчество от малки, но в по-голям мащаб, е в изграждането на нагласа и вяра, че те са тези, които контролират и променят средата, създават нова реалност, която може и трябва да е по-умна, по-активна и по-добра. Истинската цел е не само да ги спасим от пасивността на настоящето им образование, но и да дадем нов поглед наобратно към света на големите и какво малките могат да правят за него. Учениците могат с проектите си да променят нас повече, отколкото ние с опитите си да променим образователната система – да променяме тях.

little thanks ще партнира с други социални проекти, като Заедно в час и Ятото, които са доказали своя ангажимент към средата и са водещи платформи в България за добри инициативи.

Екипът на little thanks:

 

Тереза, 26 години, завършва с  бакалавърска степен „Стопанско управление“ в СУ „Св. Климент Охридски“. В последствие е сред одобрените за участие в „харвардските курсове по икономическо развитие, провеждащи се по програма на Harvard Business School. Дискутираните по време на курса казуси и статии влияят на избора й за магистратура – “Икономика и мениджмънт на иновации и технологии” в Бокони, Милано. Обучението й в Италия съчетава анализ и дискусия на множество теорeтични статии, както и интензивна работа по проекти с практическа насоченост.

 


 

Мила, 26 години. Изкуствовед с бизнес наклонности по образование и учител по душа. Получила бакалавърска степен по „Бизнес и Мениджмънт“ и „История на Изкуството“ от University of Glasgow. След завършването си работи по няколко проекта в сферата на неформалното образование към организацията XChange Scotland, като организира и провежда семинари със социална насоченост по теми свързани с дискриминацията на различни социални, религиозни и малцинствени групи, насилието в училище и изграждането на гражданско самосъзнание сред младите. Участва в международен семинар по програмата  ‘Младежта в Действие’ с цел междукултурно разбирателство и стимулиране на активно гражданско съзнание.  

Работи по проект за разпространяване и опазване на правото на свобода на словото и личностната изява. Организира и координира културни мероприятия под формата на изложби, лекции и отворени дискусии като член на университетското общество на историците на изкуството. Работи две години като учител по програмата „Заедно в Час“. Преподава английски език, предприемачество и маркетинг в Професионална Гимназия по Туризъм, гр. Самоков.


 

Стефан, 28 години. Завършил „Стопанско управление“ в СУ „Св. Климент Охридски“ и магистратура „Приложна статистика“ в Стопанска академия “Димитър А. Ценов”, Свищов. По-късно придобива и педагогическа правоспособност за учител по икономика и английски език.

От септември 2015 е координатор на проект „Училището като център в общността“. Като такъв успява да подобри методиката на работа, както и да участва в създаването на дългосрочна визия за развитие на мрежа от общностни училища в България. Негови проектни предложения за създаване на онлайн платформа за споделяне на добри практики в образованието, конкурс за ученически идеи за промяна на образователната среда и ученическа конференция на тема “Детско участие и лидерство“ печелят допълнително финансиране от Telus Community Board и от AmCham CSR Committee.

 

Юлия, 26години. Завършила „История и политика на Балканите“ в Софийски университет през 2012 г. Може би именно познанията ѝ и опита от пътуванията в региона я карат да вярва, че промяната в едно общество може да бъде най-устойчива и успешна, когато идва от самото него. Това е и причината активно да се ангажира в каузата на образованието.

Малко след завършването си работи близо половин година със Сдружение „Ре-акт“, където се занимава основно с неформални курсове за придобиване на практически умения с младежи, настанени във ВУИ „Ангел Узунов“, гр. Ракитово. След това работи като учител по програма „Заедно в час“ в 54 СОУ “Св.Иван Рилски“, гр. София, където продължава работата си трета година и след участието си в програмата. Паралелно се е занимавала с организиране на летни училища, както и със събития, популяризиращи работата и доброволчеството в неправителствения сектор.

 

Борислава, 25 години. Завършва Здравни и социални грижи с Наказателно правосъдие в Нотингам, Англия, като още от студентка активно се занимава с доброволчество и организиране на инициативи, социална дейности и работа с маргинализирани общности.

След участието й в двугодишната програма на фондация „Заедно в час“ тя продължава да преподава, вярвайки, че образованието и работата с деца и подрастващи е най- смисленото занимание, както и най- ефективно средство за израстването и прогреса на всяко общество.

+