Skip links

Иновации. Трите начина, по които иновациите се променят.

Един от най-странните аспекти на публикациите, посветени на иновациите, е фактът колко малко внимание се отделя на това, как се променят самите иновации.

Според мен могат да се очертаят три основни промени, като всяка от тях изисква различна реакция от страна на лидерите в иновациите – стратезите и хората на позиции CEO (Изпълнителен директор), CIO (Главен директор иновации), CMО (Главен маркетингов директор), – както и от всички останали. И то спешно.

Първо – как мислим за иновациите? Като за „постепенни или подривни”, нали? Е, нещата не стоят така. Тези две определения очертават два полюса: нормално функциониращ бизнес и разпокъсан бизнес.

Моето усещане е, че повечето хора се намират в друга ситуация – бизнес, който се бори за оцеляване.

На фона на това, по-дългосрочното трансформиране на икономическата и технологичната база принуждава компаниите да се обърнат отново към дългосрочните стратегии.

Така че не става дума за „постепенност” срещу „подривност”. Става дума за „повсеместност”, става дума за процес и за дългосрочна перспектива.

Промяна 1. Поставете иновациите в дългосрочен контекст.

Странно е отново да мислим в дългосрочен план. Свикнахме да виждаме компании, които се раждат в един миг, както Facebook, и нарастват до милиони потребители, преди да е минало и едно десетилетие.

Но има 4 добри причини да призовем компаниите да се фокусират отново върху времевата рамка 10-30 години.

Първата причина е финансовият климат и излишъкът от капитал. „Bain” обявиха наскоро, че глобалният финансов капитал ще нарастне от $600 трилиона на $900 трилиона до 2020 година.

Това означава, че в следващите години ще продължи поддържането на ниски лихвени нива и компаниите трябва да се възползват от това – да инвестират в дългосрочни проекти, като част от балансирания подход към бизнеса.
Но това означава също, че инфлацията на активите ще продължи, така че компаниите трябва умело да хеджират през този период.

Следващата причина да говорим за дългосрочност е трансформирането на предприятията. През последните 30 години предприятията са в процес на постепенно преминаване от производствена платформа към такава, насочена към обслужването на потребителите. Те трябва да осъзнаят този факт и да се опитат да бъдат водещи в този процес и да имат ясна визия, вместо пасивно да следват събитията.

И накрая, технологичната база. Едва започваме да осъзнаваме и да усещаме влиянието на технологиите, като например свързаните мобилни изчислителни системи. Както и компютърът, така и тези системи имат вече близо 50-годишна история.

И така, дългосрочната перспектива променя човечеството и това, как създаваме богатството си. Този контекст напълно променя начина, по който хората работят и прекарват времето си. Това е несигурността от новия ред, особено след като се роди новата глобална средна класа.

Промяна 2: Бъдете иновативни навсякъде и винаги

Да бъдем иновативни във всеки момент вече зависи от самите нас и това движи компаниите. Направих серия от интервюта, в които Главните изпълнителни директори споделяха, че основният им проблем е да намерят хора, които могат да се адаптират към тази ситуация на ежемесечни иновации.

Запазването на служителите наистина е текуща задача. Нещата се влошават още повече от SaaS (Software as a Service) системите, които непрекъснато се актуализират и хората трябва да се приспособяват към тях.

Прибавете към това и други бързо променящи се аспекти – социалните медии, социалноориентирания бизнес, фирмените политики като BYOD (Донеси своето устройство/Bring Your Own Device), Cloud, множеството данни, дигиталните плащания, клиентските екосистеми, рекламите в реално време, новите начини за стартиране на бизнес, отворените иновации…

За щастие се появиха няколко варианта на ефективни иновации през последното десетилетия, които да ни помогнат. Скоро разговарях в “What if” с Мат Киндън, чийто иновативен метод предхожда The Lean Start-Up (метод, който, разбира се, е катализатор на ефективните иновации). Научете повече за книгата на Мат тук. Този подход ни дава множество малки начини да се адаптираме към промените, и то точно навреме.

Промяна 3: Направете нововъведения в самите процеси

Както казах по-рано, предприятията се намират в мъчителен процес на трансформация, който започна в средата на 80-те. Не бих искал да твърдя, че, както мислех преди време, това е формална трансформация от предимно продуктово ориентирана структура към по-гъвкав и фокусиран върху предлаганите услуги бизнес. Пътят на промяната може също така да бъде цикличен и да върне компаниите отново към дългосрочните стратегически изследвания. Но каквото и да мисля аз, съществува тенденция към възлагане на функциите на предприятието на външни изпълнители.

Като резултат от това ще видим много напредничави компании да се превръщат в проводници на иновации, без да имат никакъв вътрешен производствен или маркетингов капацитет, но с високи умения по отношение на изграждането на взаимоотношения и прилагането на данни.

Компаниите с големи платформи ще са тези, които ще хранят основната част от технологиите на бъдещето – като например очилата на Google (Google Glass). И големите шампиони, отново като Google, ще бъдат именно тези компании, които съчетаят това с наличните данни.

Но около тях ще има по-малки платформи, всяка от които със своя роля в генерирането и реализирането на идеи в областта на продажбите. Един пример: Bango предлага система за интегриране на всички ваши плащания към онлайн магазини за приложения и мобилни оператори, която ви пести доста време и енергия.

Ще видим организации с много по-малко служители, отколкото можем да си представим сега, но ще видим много повече организации.

Главната цел на всичко казано досега е да се подчертае, че предприятията трябва да бъдат иновативни по отношение на самите бизнес процеси и че трябва да направят това в рамките на един 10-30-годишен модел, което е изключително необходимо, както става ясно от данните на „Bain”.

Адаптирано от: http://www.innovationmanagement.se/2013/02/25/the-3-ways-innovation-is-changing-and-how-to-adapt-fast/

Превод и редакция: екип Иновейшън Стартър Бокс

+