Skip links

Иновации или маркетинг: балансът между двата ключови елемента на бизнес успеха

Дали е по-добре да ръководиш иновативна компания, или да имаш екип от маркетинг „нинджи”, които работят за познаваемостта на марката?

Отговорът е прост: нито едно от двете. Вместо това мислете за маркетинга и иновациите като за две зъбчати колела, които работят заедно, за да задвижат вашия бизнес успех. В идеалния случай иновациите трябва да са част от цялостната бизнес култура и като резултат – да намерят отражение във вашата маркетингова стратегия.

Всъщност този интегриран подход е вдъхнал живот на много революционно променящи се технологии, които приемаме за даденост: помислете за Google AdSense, Toyota Pirus или дори за изключително успешната ролева игра “World of Warcraft.” И още един пример: когато Nike въведоха на пазара Nike+ (мобилно приложение, което изпълнява ролята на мотиватор или личен треньор), това не беше случайно хрумване на някой служител по време на брейнсторминг, а резултат от съвместната работа на маргетинговия и творческия отдел на компанията. Именно това доведе до появата на тази брилянтна идея на пазара.

Да подчертаем: необходима е силна връзка между иновациите и маркетинга.

Фактор на растежа

Дефиницията на модерния маркетинг включва всяка активност, която привлича и задържа потребители. Това е нещо различно от традиционното виждане, че маркетингът е преди всичко реклама или продажби. Маркетингът днес разширява своите граници в посока обслужване на клиентите и всичко необходимо, за да продължи компанията да създава предимства и ползи за своите потребители.
Факторът на растежа търси отговор на въпроса „Какво мога да направя днес, за да предложа на моите клиенти повече и по-добри предимства и ползи и да ги доближа до крайния резултат, който искат да постигнат?”
На този въпрос може да се отговори най-добре с помощта на сътрудничеството между маркетинговия и иновационния екип. Маркетинговият екип е винаги на „предната линия” и знае най-добре кое работи, кое – не и какво още е необходимо, докато екипът от иноватори, е насочен към генерирането на идеи и възможни решения.
Google отговориха на горния въпрос чрез придобиването на Nest – доставчик на дигитални аларми за дим и термостати. От гледна точка на мисията на Google „да организират световната информация и да я направят универсално достъпна и използваема”, Nest бяха логичен и иновативен отговор на стремежа да се предостави на потребителите по-голямо предимство.

Разработване на минимален жизнеспособен продукт (Minimal Viable Product)*

Ако го създадете, те може би ще дойдат – най-малкото с помощта на известно „побутване” от страна на маргетинговия отдел, който ще инвестира време в това, да убежди вашите евентуални клиенти, че продуктът има някакъв вече доказан, видим и желан компонент. За съжаление доста компании продължават да мислят, че клиентите ще дойдат, привлечени от иновациите, и се хвърлят веднага надолу с главата в напълно разработена въвеждаща кампания.
Разбира се, че сте имали и сте разработили брилянтна идея, но само добрата идея не стига, за да привлече потребителите. Преди да инвестирате твърде много пари, е най-добре да разработите минимален жизнеспособен продукт, да го пуснете на пазара и да изградите от иноваторите, маркетолозите и клиентите „екосистема” около бъдещото развитие и постепенни иновации на продукта, на базата на реакцията на потенциалните потребители.
Иноваторите и маркетолозите трябва да си сътрудничат, за да изпробват този тестов продукт на пазара и да го променят или прецизират според реакцията на потребителите. В момента, в който продуктът покаже вероятен шанс за успех, трябва да се пристъпи към широка въвеждаща кампания.

Изграждане на иновационна култура

Независимо колко малък е вашият бизнес, нито иновациите, нито маркетингът трябва да бъдат пренебрегвани. Нещо повече – както Apple доказаха многократно, истинските иновации се състоят в постепенното надграждане, а не в „променящите света” открития. Тествайте своя „минимален жизнеспособен продукт” на пазара и започнете да генерирате продажби.
Всеки бизнес се нуждае от иновации точно толкова, колкото се нуждае и от маркетинг. Целта на иновациите в бизнеса е да дадат на потребителите възможно най-добрия продукт, услуга или преживяване, а това прави маркетинга много по-лесна задача.


* “Minimum Viable Product” е продукт, който има само тези свойства, които ти позволяват да го предоставиш на най-ранните си клиенти (early adopters), с цел да получиш най-много обратна връзка за него, с възможно най-малко изразходвано време и капитал.” Eric Ries (Бел. ред.)

Вижте оригиналния текст на Charles Gaudet за Forbes тук

 

+