Skip links

Innovation Starter Accelerator и „Софийска вода“ АД, част от Веолия, подписаха 5 годишен меморандум за партньорство

Компаниите ще си сътрудничат за подкрепа на иновационната и предприемаческата екосистема у нас

„Софийска вода“ АД, част от Веолия, подписа 5 годишен меморандум за сътрудничество с агенцията ни за иновации Innovation Starter. Компанията става един от шестте дългосрочни партньори на акселераторската ни програма до 2025 г. Акселераторът е с мандат да финансира идеи на предприемачи в най-ранна фаза, етап „валидация на идеите“.

Кръгова икономика

Благодарение на партньорството със „Софийска вода“ АД,  част от Веолия, ще можем да организираме съвместни инвестиционни прозорци, свързани с кръговата икономика. („Софийска вода“ АД е част от международната група Веолия, която в България е представена чрез дружествата си  „Софийска вода“ и „Веолия Енерджи България“).

С компанията ще работим по направленията умно преизползване на ресурсите, чиста природа, управление на отпадъците и борба срещу замърсяването, и настъпващите климатични промени. За нас това е надграждане на нова тема в портфолиото ни. Като така ще имаме възможността да се учим и да развививаме опит в областта на кръговата икономика с една от най-големите компании в бранша.

Финансиране

За Иновейшън Стартър това е голяма стъпка напред в развитието й. Акселераторската програма стартира в началото на извънредното положение и набра сериозна скорост. Благодарение на нашите партньори, ще можем изцяло да реализираме програмата си и в 5 годишен срок да подкрепим поне 100 новоучредени български стартиращи компании.

До момента Innovation Starter Accelerator е инвестирала в три дружества “Кардинал Байтс” ООД, “Носия Етно” ООД и “Синтели” ООД, като предстои затварянето на още три потвърдени инвестиции в началото на месец септември.

Акселераторската програма отваря втори инвестиционен прозорец за кандидатстване от септември до ноември, в който ще бъдат обучавани и разглеждани отново проспекти на стартиращи компании.

Първият съвместен прозорец на „Софийска вода“ АД, част от Веолия и Innovation Starter ще бъде обявен в началото на следващата година. Темата ще бъде от областта на приоритетите на Европейската комисия за ускоряване на прехода към кръгова икономика.

За кандидатстване:

Вижте повече на: www.accelerator.bg

+