Skip links

Innovation Explorer 2016 блиц сесии – Милена Стойчева

Innovation Explorer Day – 25.02.2016 Sofia Tech Park

Милена Стойчева, Изпълнителен директор на Junior Achievement Bulgaria

Какви стъпки предприемате вие в Junior Achievement, за да помагате на младите хора у нас да наваксват с “кризисното образование” – това в новопоявилите се индустрии?

Още преди няколко години Джуниър Ачийвмънт на глобално ниво добави четвърта ключова област в своето портфолио от образователни програми – дигиталната компетентност, която за организацията ни е еднакво важна, наред с предприемаческите умения, финансовата грамотност и кариерните умения, които развиваме у младите хора от десетилетия. В съгласие с тази стратегия ние в България много активно промотираме и работим в посока развитие на дигиталните умения не само на учениците, но и на учителите, като дори сме пионери в това отношение в европейската мрежа на Junior Achievement. От 2013 г. разработваме съвместен проект със Samsung за създаване на т.нар. „смарт класни стаи“ – оборудвани с високи технологии и даващи възможност за дигитализиране на учебния процес. Наред с физическото оборудване на класните стаи пристъпихме и към поетапно дигитализиране на учебните ни програми, като водещата ни програма „Учебна компания“ (практически ориентиран курс по предприемачество за гимназисти) ще се предлага и изучава в изцяло дигитализиран вид от учебната 2016-2017 г. Тя е достъпна на платформата SmartClassroom.bg – отново съвместна наша разработка със Samsung. SmartClassroom.bg е онлайн платформа за смесено обучение, съчетаващо работа в клас и самостоятелни занимания онлайн. Тя е отворена за всички желаещи учители в страната, като там могат да създават свои авторски курсове и онлайн уроци по предметите, по които преподават, да организират работата си, да задават и оценяват тестове, задачи и домашни работи на учениците, както и да работят съвместно с други учители. Възможностите за учениците също са огромни. От декември 2015 г. провеждаме с помощта на обучени от нас треньори безплатни обучения в цялата страна за учителите, желаещи да започнат да използват платформата. Интересът е огромен, като до момента сме обучили 800 учители, а още над 2000 чакат да бъдат обучени в близките няколко месеца. Преминалите обучение учители вече активно използват платформата в работата си в училище, подобрявайки своите дигитални умения и допринасяйки за подобряване на уменията и на учениците. Ключова компетентност, която сега липсва в образователната система е финансовата грамотност – грамотност, която помага на всеки един от нас да се реализира адекватно в съвременната икономическа среда и която ще помогне за издигане на нивото на грамотност сред цялото население. Имаме значими проекти в тази област, съвместно с големи организации и партньори като ОИСР (OECD), Citibank, MetLife, NN, MasterCard, UniCredit Bulbank. Целта ни е да включим образованието по финансова грамотност от най-ранна възраст в отделни модули към часовете по технологии и предприемачество. Интересна инициатива, която реализираме с цел да запознаем младите хора с новите професиите и техните изисквания е форумът „Професиите на бъдещето“, който ще организираме за втори път на 9 март 2016 г. В рамките на форума професионалисти от водещи технологични компании или компании в бързо развиващи се нови индустрии запознават аудиторията с това какво означава да работиш в такава компания, както и тя като работодател какво очаква от бъдещите си служители. Второто издание на форума на 9 март 2016 г. е посветено на технологичните професии и се очертава много интересно и пълно с представяния на вълнуващи компании.

Посочете примери от вашия опит, в които иновативното мислене на учениците ви е помогнало да създадете и да работите върху нови креативни проекти.

Тъй като често общуваме с млади хора в рамките на нашите образователни програми и инициативи, мога да кажа, че те постоянно ни зареждат със свежа мисъл, енергия за промяна и мотивация и от това се зараждат доста креативни идеи за бъдещи наши инициативи, които да отговарят на техните нужди. Така например през 2011 г. по идея на учителка и ученици от Велинград организирахме Еко лагер за ученици от България, Румъния и Испания във Велинград, който беше пълен с иновативни елементи и учебни формати, които не бяхме изпробвали преди. Той се оказа начало на поредица от креативни проекти, които осъществихме за развитие на зеленото предприемачество и мисленето на младите хора в посока създаване на бизнес, който не само минимизира вредите върху околната среда, а намира работещи решения за подобряване на състоянието й. През 2014-2015 г. създадохме и пилотирахме тримесечен онлайн курс с видео лекции за ученици от България и Норвегия по устойчив бизнес – абсолютна иновация за тази възрастова група дори в глобален мащаб. А от тази година продължаваме работата си в тази посока, като ще усъвършенстваме създадения курс, работейки колаборативно с екипи от учители от България, Норвегия, Румъния, Гърция и Латвия. А най-новият социално-иновативен проект на JA България е JA Startup Hambar в София Тех Парк. Знаем, че измежду няколкото споделени работни пространства и пре-акселератори в София нито един не предоставя фокусиран достъп за младежи на училищна възраст – време, когато те са най-креативни и необременени и когато могат демонстрират неограничен потенциал в това да превърнат идеите си в действия и мечтите – в планове. Тези млади хора имат нужда от място, където могат да създават бизнес проекти заедно със своите съекипници (и с други екипи), където ще имат достъп до ментори, знания и съвети. Стартъп хамбарът на Джуниър Ачийвмънт ще отговори именно на тези нужди.

Какво очаквате да се промени у нас в скоро време?

Ние сме може би от най-непоправимите оптимисти в нашата среда, което всъщност ни позволява постоянно да генерираме нови и нови проекти в подкрепа на предприемачеството в България. Преди около 9-10 години никой не си представяше, че от България могат да тръгнат иновативни технологични стартъпи, които да станат глобално конкурентни, но това се случи, като се радваме, че и ние имаме принос в този процес. Оттук насетне България наистина има потенциал да стане Силициева долина на Балканите. Очакваме тези хора, носещи ново и различно мислене, да започнат да пренасят предприемаческия си ентусиазъм и в сфери извън ИТ – социално предприемачество, чисти технологии, биотехнологии, земеделие, хранително-вкусовия сектор и др. И най-важното – тази критична маса да започне да влияе на по-голямата част от обществото да промени своето мислене и да се отърве от синдрома на това да чакаш някой друг да дойде и да ти оправи живота. С една дума – българинът да намери отново своя предприемачески дух!

Не пропускайте да си направите ранна регистрация до 7 февруари за най-голямото събитие за иновации, което ще се проведе в България, на 25.02.2016 година, в Sofia Tech Park – Innovation Explorer Day.

+