Skip links

Innovation Explorer 2016 блиц сесии – Коста Йорданов

Innovation Explorer Day – 25.02.2016 Sofia Tech Park

Коста Йорданов, Основател и Изпълнителен директор, Flipps

(Защо е важно?) Как да мотивираме иновациите в България?

Чудесно е, че вече има фактори, които подпомагат пазара като генератор и консуматор на иновации, като програмите за финансиране.  Има и много хора, които имат желание да правят иновации.  Оттук нататък нещата опират до това да се правят рационални иновации, иновации, носещи реална стойност.

В този смисъл вероятно не става въпрос толкова за мотивиране на пазара, колкото за подпомагане на развитието на продуктово ноухау и процеси, за да може иновациите да се превръщат в смислени продукти.

Удовлетворени ли сте от нивото на иновации във вашата компания, можете ли да посочите примери?

Никога не сме поставяли иновациите като самоцел в компанията.  Опитваме се истински да разберем нуждите на потребителя в сферата, в която работим, и ако посрещането на тези нужди изисква иновации, го правим.  Ако има по-лесни решения, разбира се избираме тях.

Основната технология във Flipps е пример за иновация.  Стартирахме с идеята да направим виртуален кабелен оператор и да предложим най-доброто от световното цифрово видео съдържание на телевизионния екран.  Наложи се да търсим алтернативни и иновативни технически решения защото не можем да си позволим огромните инвестиции в инфраструктура, с които е свързан традиционният модел на ТВ разпространение.  В резултат създадохме нещо уникално, имаме два издадени патента в САЩ и множество заявления за патенти в редица други държави, но това е само началото на един дълъг път на постоянни експерименти и продуктови промени в търсене на най-доброто решение за потребителя.  Flipps съчетава множество иновативни компоненти с множество стандартни такива.
 
 

Какво очаквате да се промени в света ни, коренно, скоро?

Глобалната свързаност беше последната вълна, която коренно промени структурата на обществото.  Очаквам следващите големи промени да дойдат вследствие на продължаващите научни пробиви в сферите на изкуствения интелект и здравеопазването, и в рамките на нашия живот не само да стане забранено човек сам да кара колата си, но и много болести да станат предотвратими и лечими.

Не пропускайте да си направите ранна регистрация до 7 февруари за най-голямото събитие за иновации, което ще се проведе в България, на 25.02.2016 година, в Sofia Tech Park – Innovation Explorer Day.

+