Skip links

Innovation Explorer 2016 блиц сесии – Елвин Гури

Innovation Explorer Day – 25.02.2016 Sofia Tech Park

Елвин Гури, Изпълнителен директор на фонда Empower Capital

Кои са правилните въпроси, според теб, които трябва да се задават за иновациите в България?

Убеден съм, че по темата за иновациите трябва да си задаваме два въпроса, комплексни и силно обвързани: (1) От какви иновации имаме нужда? Иновации в промяна на нагласата и мисленето (в мaнталитета, управлението, стратегията, политиките) или инвестиция в инвентар (като ново оборудване, технологии и пр.)? По случайност последното е често бъркано с иновация, но често не е; (2) Къде и в кои сектори на обществото се нуждаем от подобна инвестиция? В частност, аз се интересувам от радикалната роля, която може иновацията да изиграе в публичния сектор и публичните политики, като цяло. Също, как да балансираме между натиска да инвестираме и иновираме развитите, “зрелите“ индустрии (тези, които произвеждат стоки и осигуряват заетост за обществото ни днес) и инвестиции, и иновирането в новопоявилите си индустрии (тези, които ще ни прехранват в бъдеще).

Ако има едно нещо, което бързо и радикално можем да променим в живота на хората в България, тук и сега, кое е то? И не питам за големите сфери, като здравеопазване, образование, публични политики, които циклят, а за нещо конкретно и целесъобразно, което с малко да промени много.

Не вярвам в решения, които са “вълшебно хапче”, когато променяш само едно нещо и в резултат всичко се подобрява изведнъж. Бих определил минимален срок за подобни инициативи в порядъка на 5 до 10 години. Но ако това е рамката ни на мислене, трябва също да можем да виждаме възможността за големите промени (политики и управление, здравеопазване, образование и пр.)

Как да насочим вниманието и инвестициите на средства и усилия точно в тази посока, за да не се разпиляват?

Въпреки това, бих определил борбата със “загубите“ в държавната администрация като дейност която може да даде бърз резултат. Не говоря за корупцията, а просто за грешни решения взети в резултат на грешни преценки.  Давам хипотетичен пример: кое е по-доброто инвестиционно решение – 6 милиона евро за един апарат за мозъчна хирургия, притежание на една болница в София, (която може да лекува с него не повече от 500 пациенти годишно) или 3-4 милиона евро, които да инвестираме в програма за обучение на лекари в цялата страна – как да оказват първа помощ на пациенти с мозъчен инсулт, която може да спаси над 30 000 човека годишно? Естествено, очевидният отговор, е че е втората инициатива. Но, при втората инициатива, няма възможност за рязане на ленти, за бързи PR ефекти: за това, такива решения могат да стават заложници на политически приоритети, и да не отговарят на обществени нужди.

Не пропускайте да си направите ранна регистрация до 7 февруари за най-голямото събитие за иновации, което ще се проведе в България, на 25.02.2016 година, в Sofia Tech Park – Innovation Explorer Day.

+