Skip links

Innovation Explorer 2016 блиц сесии – Анна-Мари Виламовска

Innovation Explorer Day – 25.02.2016 Sofia Tech Park

Анна-Мари Виламовска, секретар на президента на Република България за иновационна и здравна политика

Кои са правилните въпроси, според теб, които трябва да се задават за иновациите в България?

Бих ги разделила на краткосрочни и средносрочни. Краткосрочните:

  1. Кои всъщност са най-иновативните ни индустрии, и най-успешните компании в тях и колко „преносими“ са уроците и стратегиите към други сектори?
  2. В кой етап от развитието на подобни компании и клъстери публичните политики могат да са от ключова помощ, и – от най-голяма вреда? Например, защо имаме толкова малко успешно комерсиализирани патенти?

Средносрочните:

  1. Как образователната ни система да помага по-масово за изграждане на адаптивни, можещи и правещи, космополитни българи?
  2. Как да интегрираме по-смислено частната и публичната развойна дейност, особено в случая на малките и средни предприятия, и използвайки силната ни в момента научна регионална репутация в направления като физика, химия, математика, ИКТ, астрономия, инженерни науки?

Ако има едно нещо, което бързо и радикално можем да променим в живота на хората в България, тук и сега, кое е то?

Ако говорим за „големите сфери“, на първо място съдебната и на второ – образователната система. В тяхната пълнота. Тоест в случая на последната – преосмисляне на съдържание, методи на учене и преподаване, цели на процеса – започвайки от детската градина и приключвайки с докторантските програми. Но, ако въпросът е за едно нещо, бързо и радикално, което да подобри живота на хората в България тук и сега – бих предложила мобилно приложение, чрез коeто да могат да се проследяват гласуванията на всеки народен представител и общински съветник, и по-точно тяхното съответствие с предизборната им платформа и публични позиции във времето. Мисля, че това ще направи политическия процес малко по-прозрачен и по-отчетен, а от там и нашето общество по-градивно. Взимам повод от развиващата се в момента медийно-политическа криза в Полша.

Как да насочим вниманието и инвестициите на средства и усилия точно в тази посока, за да не се разпиляват?

За финансовия хастар на „Иновативна България“– мисля, че както до моментна силно положителна роля ще имат дяловите инструменти финансиращи стартиращите компании. Очаквам, че дълговите им аналози, които сега стартират, ще ускорят развитието и ще задълбочат набиращата скорост предприемаческа екосистема, която е водещата в региона и искаме да остане такава. Но за постигане на устойчив растеж, е необходима по-добра регулация на публично-частните партньорства в развойната дейност, както и по-ефективно интегриране в европейските механизми Horizont 2020, StartUp Europe, ЕIT, ERC, и т.н.

Не пропускайте да си направите ранна регистрация до 7 февруари за най-голямото събитие за иновации, което ще се проведе в България, на 25.02.2016 година, в Sofia Tech Park – Innovation Explorer Day.

+