Skip links

Фонд за иновации в културата

Фондът за иновации в културата ще подкрепя стратегически проекти, свързани с развитието на културата в София. Част е от цялостната стратегия „София-творческа столица“, като фокусира своето внимание върху „Иновации и отваряне“, т.е. отварянето на културния живот към нови форми, жанрове, стилове и ползването на технолoгиите с цел иновационни експерименти. Фондът е създаден като част от стратегията във връзка с кандидатурата на София за Европейска столица на културата и се вписва в стратегията Европа 20х20 за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

Как да кандидатствате и повече за фонда можете да прочетете тук: http://fond.sofia-da.eu/bg/

+