Skip links

ClimAccelarator Black Sea

Акселераторът ни за еко-иновации, финансиран от EIT Climate-KIC на Европейския съюз стартира!

ClimAccelerator Black Sea

ClimAccelerator Black Sea e програма за ускоряване и финансиране на решения за еко-иновации, която допринася за екологичната устойчивост и намаляването на емисиите въглероден диоксид в атмосферата.

Акселераторът за стартиращи еко-идеи е подходящ за екипи, които имат амбиция да развият бизнес моделите си в областта на кръговата икономика и да работят в посока преодоляване на последиците от климатичните промени.

Румънско-български консорциум

В България проектът се реализира от Innovation Starter Accelerator, като част от консорциум Румъния-България, с водещ партньор Impact Hub Bucharest и в партньорство с Climate Vertical.

ClimAccelerator Black Sea се финансира от публично-частното иновационно партньорство EIT Climate-KIC на Европейския съюз.

Финансиране

В България през 2021 година в програмата ще бъдат финансирани и подкрепени общо 14 еко-идеи:

  • 8 стартиращи идеи във фаза „валидация“ с грант от 5000 евро на първи етап. Екипите ще преминат през двумесечна интензивна обучителна акселераторска програма. Ще имат възможност да адаптират своите идеи. Правилно да изберат своите първи клиенти, партньори и ниши за развитие.
  • 3 компании във фаза “начален етап” ще имат възможност да получат обучение и грантово финансиране в размер на 20 000 евро за развитие на идеята си.
  • В допълнение, 3 зелени компании в “напреднала фаза” ще получат и менторска подкрепа за търсене на финансиране и срещи с инвеститори за фаза „скалиране“.

ClimAccelerator Black Sea е акселератор за устойчиви зелени бизнес решения, чисти технологии и еко-иновации. Той следва целите и принципите на Европейския зелен пакт, който адресира изменението на климата и влошаването на състоянието на околната среда на стария континент.

Кандидатстване

Стартиращите компании с еко-климатични идеи могат да кандидатстват в програмата от 20.07.2021 г. до 15.08.2021 г. ТУК

Форма за регистрация

+