Skip links

България остава на дъното по иновации в ЕС (capital.bg)

За втора поредна година България остава на последно място по иновации в Европа. Нещо повече, резултатът й през 2013 г. се влошава, с което се задълбочава разликата със средното ниво в ЕС, показва публикуваният наскоро сравнителен анализ на Съюза за иновации за 2014 г., изготвен от Европейската комисия. Единственият показател, по който страната се справя по-добре, е делът на младежите, завършили средно образование. Използваните данни за анализа са основно за 2013 г., но за някои от показателите последните налични са от 2012 и дори 2011 г., което означава, че при някои показатели за страната може да има подобрение.

Пълният текс прочетете тук: capital.bg

+