Skip links

Бизнес Растеж с Иновации (22 Май)

Без ИКТ растежът на икономиката е немислим, а националната конференция “Бизнес растеж с иновации“ ще докаже това и през 2014г. С годините този форум претендира за челните места в класацията за ефективни платформи за споделяне на полезен опит и иновативни технологични решения в помощ на управлението на съвременната бизнес среда.
ИКТ са средство, без което бизнесът не може да бъде конкурентоспособен и да повиши продуктивността и ефективността си. Примери за успешни внедрявания и иновативни технологии за постигане на максимални резултати и подобряване на работния процес ще помогнат на бизнеса да се справи с трудната икономическа ситуация и ще спомогнат за взимане на правилните решения.

Къде: Sofia Event Center (Paradise Mall)
Кога: 22 Май 2014
Актуална информация: Програма

Научи повече на: IDG.bg

+