Skip links

8 глобални иновации

Нека ви представим 8 иновативни идеи от цял свят, от които всички може да се поучим.

Държавната политика на Канада не само не се бои от имигрантите, но и трансформира човешкия поток към страната в пълноценен икономически актив. Средно към Канада настъпват 3 пъти повече имигранти отколкото към САЩ заради добрите практики и политики. Само Торонто „абсорбира“ средно над 100 000 на година. Държавата не само подпомага имигрантите да се установят, намира им работа, обучава ги, но и инвестира допълнителни усилия да привлича таланти от цял свят. Чуждестранни учени, инвеститори, мениджъри с постоянно местожителство в Канада, допринасят за бурния икономически ръст на страната.

От Сингапур: По-добра инвестиция в човешкия капитал

 

През 1960 г. Сингапур започва да се стреми да се превърне в център на финансови и аналитични услуги, докато съседна Ямайка продължава традиционно да се позиционира като туристическа дестинация. Министерство на образованието на Сингапур инвестира в нова образователна програма, която да създава кадри, във връзка с новата държавна стратегия. Като част от образованието се въвеждат задължителни програми за ранно стимулиране на таланта и лидерството. За едно десетилетие броят на учените и младите изследователи се увеличава от 14, 500 на 26, 600 души, като според глобалния доклад на Световния Икономически Форум, Сингапур е вече на първо място по качество на научното и природо-математическото образование в света.

От Канада: по-добро отношение към имигрантите

 

Държавната политика на Канада не само не се бои от имигрантите, но и трансформира човешкия поток към страната в пълноценен икономически актив. Средно към Канада настъпват 3 пъти повече имигранти отколкото към САЩ заради добрите практики и политики. Само Торонто „абсорбира“ средно над 100 000 на година. Държавата не само подпомага имигрантите да се установят, намира им работа, обучава ги, но и инвестира допълнителни усилия да привлича таланти от цял свят. Чуждестранни учени, инвеститори, мениджъри с постоянно местожителство в Канада, допринасят за бурния икономически ръст на страната.

От Финландия: по-добра инвестиция в проучвания

 

Културата на иновации и предприемачество изисква постоянна инвестиция в проучвания и развитие. Има три рискови категории пред държавната политика: регулаторна, иновационна и финансова. Регулаторните държавни структури влияят пряко върху R&D инвестициите на бизнеса. Ясна, бонунсираща схема, която функционира прозрачно и с рейтинг праг води до стимулиране на иновационните процеси и услуги във Финландия. Една компания може да си върне от държавата до 50% от R&D разходите за първата година, 40% през втората и до 30% през третата. Така Финландия стимулира по естествен начин превръщането на страната от ресурсно-базирана държава към държава на познанието чрез най-високата брутна инвестиция в R&D в Европа.

От Швейцария: по-добро осмисляне на данъците

 

Местните данъци и такси за чуждестранния бизнес са от ключово значение за компаниите, когато обмислят, къде да е техния централен офис. Тъй като в съвременния бизнес иновациите са в центъра, а те са без граници, най-важни се оказват политиките на държавата за R&D инвестиции, данъчните облекчения и законодателство в полза на развитието. Корпоративните данъци в Швейцария са едни от най-атрактивните в цял свят. Благодарение на това, между 1998 и 2008 година, Швейцария привлича 180 регионални щаб-квартири на някои от най-големите международни компании. Особено в сферата на медицината, био технологиите и финансовите услуги. Затова не се и учудвайте, че Швейцария е на първа позиция в глобалния иновационен индекс според INSEAD.

От Израел (и от Германия също): по-добра капиталова възвращаемост за малкия и среден бизнес

 

Израел притежава една от най-атрактивните като седалище за бизнеса дестинации в света. Държавата оперира с фондове, които подпомагат стартиращия бизнес и привличат чуждестранни инвеститори в страната систематично. Развитието на индустрията, свързана с набиране на рисков капитал, има 3 основни цели: (1) набиране на критична маса за създаване на вложения с рисков капитал, (2) да се учим от чуждестранните си партньори, (3) създаване на международна мрежа с контакти. Затова е естествено, че Израел се превръща в удобна инвестиция на технологичния сектор.
По същия начин в Германия, която също е популярна технологична дестинация за бизнеса, малките и стартиращите технологични предприятия са подпомагани от специализирани фондове и институти. В Германия има 11 центрове за анализ и развитие с бюджет от над 3,2 билиона долара за публично финансиране, чиято единствена цел е да подпомагат SME-предприятията да се включат в производството на страната. Резултатът е – най-висок среден дял от производството на средните и малки предприятия в икономиката, спрямо всички други държави.

От Великобритания: най-добрия начин да превръщаш идеите в компании

 

Английските университети са абсолютен лидер в научните изследвания. В глобалната класация на най-добрите висши учебни заведения в първата десетка влизат: Кеймбридж, на първа позиция, Оксфорд, на пета, Кралският колеж в Лондон, на шеста, Университетския колеж в Лондон, на седма, задминавайки броя на Американските университети с много. Стъпвайки на тази сила, Английското правителство инвестира мащабно в развитието на инженерни и изследователски центрове към университетите, в които, забележете, се образова, елита, от цял свят. Допълнително, те стимулират сътрудничеството между бизнеса и образователните лаборатории с цел да комерсиализират академичното R&D най-вече в областта на медицината и медицинската апаратура. През 2009 година Англия анонсира Иновационен инвестиционен фонд, като правителството очаква да привлече към него и инвестиции от частния сектор в размер над 1,6 билиона долара.

От Южна Корея: по-добър начин да се подпомага бизнеса

Южна Корея е страна силно зависима от износа и международната търговия, затова, повлияна от глобалната икономическа криза, тя се замисля как да оптимизира бизнес средата и ползотворните икономически инициативи и дейности. През последните 5 години правителството започва поредица реформи, с които да улесни стартирането на бизнес в страната. В Южна Корея има онлайн старт биз платформа, която да улеснява младите предприемачи да кандидатстват и онлайн еко система за съвети, набиране на инвестиции и минимализиране на бюрокрацията. Затова и не е случаен фактът, че Южна Корея е с един от най-вискоите ръстове по показател брутен вътрешен продукт през последните години.
Адаптирано от: http://www.theatlantic.com/business/archive/2011/11/the-8-best-innovation-ideas-from-around-the-world/248695/
+