Skip links

5 съвета за креативност и иновативност

Систематичното изобретателско мислене (SIT), като методика, стъпва на 3 вече добре познати техники и принципи, които са публикувани в три книги: Inside the box, Creativity in Product Innovation и Cracking the Ad code.

Всяка една от тях акцентира върху това, че умението да бъдете иновативни и „креативни по команда” може да ви направи по-атрактивни за компаниите и да ви помогне да спечелите мечтаното работно място или позиция. Също както всеки друг предмет в университета, така и креативността може да бъде научена – не е нужно да притежавате тези умения по рождение. А да се фокусирате върху това определено си струва: всяка компания цени иновациите, тъй като те стимулират растежа и конкурентноспособността.

За да успеете в това, не забравяйте 5-те основни съвета, които ви помагат да решавате проблемите и да бъдете креативни на всяко работно място и на всяко ниво в йерархията!

1. Идентифицирайте ограниченията, свързани с проблема

Какви са ограниченията на работното място? Такива ограничения могат да бъдат лимитираният бюджет, кратките срокове или други подобни фактори, с които се сблъсквате в ежедневната си работа. Мислете за ограниченията като за задължителни изисквания при изпълнението на дадена задача. Те не пречат на способността ви да сте креативни, а ви помагат! Ограниченията ви държат „вътре в кутията” и стимулират мозъка ви да работи по-бързо и по-добре. Когато срещнете професионален проблем, се опитайте да го решите като първо идентифицирате ограниченията, свързани с решаването му (срокове, бюджет и други фактори). Като поставяте тези ограничения пред себе си, си правите голяма услуга. Така филтрирате лошите идеи от самото начало. В края на краищата, защо да се занимавате с идеи, които няма да проработят? По-добре е още от начало да се ограничите в пространството, в което могат да се родят жизнеспособни идеи. Тази тактика със сигурност ще впечатли вашия шеф и колегите ви.

2. Представете си, че решавате нечий друг проблем.

Ако измамите мозъка си, че решавате проблема на нягого другиго, това може да подобри творческия резултат. Иницирайте среща, на която обяснете проблема или задачата, която трябва да бъде решена. След това кажете на групата да реши същия проблем, но като си го представи в рамките на друга индустрия или за друг продукт. Това активизира хората от групата да разгърнат мисленето си, преди да започнат да решават собствения си проблем. Ако дадете възможност на хората да излязат от своята ежедневна рутинна работа, ще стимулирате техния творчески потенциал. Все едно решавате езиков проблем в час по математика. Възможно е да има обща формула, която да помогне за разрешаването на проблема.

3. Имате да решавате голям проблем? Разделете го на малки части.

Лесен начин да се смени гледната точка към проблема е разделянето му на основни компоненти. Как това стимулира креативността? Много често дори самото разглеждане на отделните компоненти може да даде тласък на ново творческо решение. То кара вашия мозък да потърси нови посоки. Все едно разопаковате голям куфар и изваждате всички дрехи на пода, а след това опаковате всичко отново, но по нов, по-добър начин. За да направите това и с даден проблем в работата си, направете списък с всички негови компоненти, независимо дали става дума за продукт, процес, услуга или някакъв по-малък или по-специфичен проблем, с който искате да се справите.

4. Нуждаете се от брейнсторминг? Работете по двойки, не в големи групи.

Груповите брейнсторминг сесии могат понякога да бъдат фрустриращи и непродуктивни. Лесен начин да преодолеете това е да разделите големите групи на по-малки екипи от по двама или трима души. Когато работят по двойки, хората са много по-фокусирани. Всеки се чувства отговорен пред другия и длъжен да даде своя принос в мисленето. Свободно се разменят идеи и предложения как да се подобри всяка от идеите. Работата по двойки е и по-ефективна. Пет групи от по двама могат да генерират много повече идеи, отколкото една група от десет души. И не на последно място, това може да е чудесна възможност да опознаете колегите си.

5. Придържайте се към „Златното правило на креативността”

Креативността е отборен спорт и ще генерирате по-добри идеи, ако впрегнете мозъчната сила на останалите. Колегите ще ви помогнат, ако първо вие им помогнете. Представете си, че попаднете онлайн на статия, която би заинтересувала ваш колега. Направете му малка услуга, като разпечатате статията и подчертаете важните моменти. Напишете отгоре малка бележка, с която обяснявате как колегата ви би могъл да използва информацията. И накрая – занесете му я лично. Ако е по-удобно, използвайте същия метод на персонализирано споделяне на информация и при дигиталните медии, с помощта на кратки бележки по имейла или постове в социалните мрежи. Наричам това „Златно правило на креативността”. Придържайте се към него и ще видите, че останалите ще правят винаги каквото могат, за да ви помогнат в креативните проекти.

Адаптирано от: http://www.coca-colacompany.com/stories/graduates-start-your-innovation-engines-5-tips-to-being-creative-in-any-job

Превод и редакция: екип Иновейшън Стартър Бокс

+