Skip links

40 до 40 иноватори

Дарик търси следващите 40 млади личности в България, които имат значение.

Българското общество се нуждае от правилните ролеви модели, споделяне на правилната формула за успеха, от вдъхновители и мотиватори, от хора, които ежедневно работят, за развитието на бизнеса и обществото у нас.

Време е да ги намерим с второто издание на проекта на Дарик радио „40 до 40“.

След успеха на първото издание на проекта, продължаваме да търсим смели иноватори с предприемачески дух. Това са онези хора, които измислят нови подходи при решаването на ежедневни проблеми, те създават работни места, те ни обогатяват с откритията и креативността си.

Това са хората с правилните „рецепти за успех“, защото са станали успешни, преди да бъдат медийно популярни. Те имат различни професии, но имат обща цел – да търсят по-доброто бъдеще. Те са избрали България, за да реализират идеите си, да стартират бизнес, да развиват социални инициативи, да споделят таланта и постиженията си. Те са българите до 40 години, които имат значение.

Второто издание на проекта „40 до 40″ има изцяло нова визия, която кореспондира с различността и уникалността на всеки, който ще стане част от топ 40. Противно на схващанията това не е просто класация, защото всички отличени личности са равнопоставени и се превръщат в една общност от можещи, смели и креативни млади хора, които могат да си взаимодействат помежду си и да вдъхновяват обществото.

Тази есен ни предстои избор, но не политически, а избор с ангажимент към подрастващите. Те трябва да виждат правилните формули за успеха, трябва да имат правилните примери за професионално развитие пред себе си, трябва да бъдат мотивирани именно от хората, които с идеите и работата си променят към по-добро средата, в която живеем.

На официалната страница на проекта 4040.dariknews.bg и в ефира на Дарик радио всеки ден можете да откривате допълнителна информация за различните етапи на проекта. Финалистите ще се избират от авторитетно жури, което се състои от професионалисти в различни сфери на обществения живот.
В началото на октомври ще се обявят избраните, от членовете на журито, финални топ 40. Всеки един от номинираните 40 личности ще бъде представен пред широката публика, чрез специална визитка, гостувания в ефира на Дарик радио и други публични изяви.

Форматът „40 до 40″ е представял много идеи на успешни хора от Канада, през САЩ, до Шри Ланка и Южна Африка. За успешните истории от подобни класации по света можете да намерите информация в специалните публикации на официалния сайт на проекта.

Във време, когато позитивността и успешните истории в България са дефицит, когато голяма част от подрастващите нямат ценности и истории за пример и вдъхновение, Дарик радио осъществява проект, който да покаже 40 млади хора с различни професии, идеи и стремежи. Общото между тях е, че те променят средата, в която живеят, творят и работят и имат потенциала да продължават да го правят.

Повече вижте тук: http://4040.dariknews.bg/view_article.php?article_id=1310870

+