Skip links

4-те измерения на интелигентната иновация

Как да спечелите състезанието за финансов ръст?

Иновационната дейност на компанията трябва да се третира като всяка друга дейност и да бъде контролиран процес. В документа от PWC, Strategy&Formerly Booz and Company, глобална консултантска компания, има ценни съвети за организационната иновация и принципите, как да преминете от „говорене за иновацията“ – към „правене на иновацията“.

Те се концентрират основно върху подобряване на представянето на бизнеса чрез по-добро управление на иновациите на 4 нива: обратна връзка от потребителите, футуризъм и ясна визия за бъдещето, глобална мрежа от контакти, мениджмънт и процес на иновациите вътре в компанията.

Изтегли анализа тук: The_Four_Dimensions_of_Intelligent_Innovation

+