Skip links

11 гранта от EIT Climate-KIC отиват в български стартъпи

Стартиращите компании представиха пред жури от бизнес предприемачи и еко-активисти идеите си за справяне с климатичните промени на 17-ти август в София Тех Парк

ClimAccelerator Black Sea e програма за ускоряване и финансиране на решения за еко-иновации, която допринася за екологичната устойчивост и намаляването на емисиите въглероден диоксид в атмосферата. Акселераторът за стартиращи еко-идеи е подходящ за екипи, които имат амбиция да развият бизнес моделите си в областта на кръговата икономика и да работят в посока преодоляване на последиците от климатичните промени. В България проектът се реализира от Innovation Starter Accelerator, като част от консорциум Румъния-България, с водещ партньор Impact Hub Bucharest и в партньорство с Climate Vertical. ClimAccelerator Black Sea се финансира от публично-частното иновационно партньорство EIT Climate-KIC на Европейския съюз.
36 проекта кандидатстваха в акселераторската програма за климатични промени ClimAccelerator Black Sea (Bulgaria) до 15-ти август.  В двудневния Bootcamp на 16 и 17 август в София Тех Парк, допуснатите екипи, се обучаваха как да представят идеите си пред журито, получиха ценна обратна връзка и насоки за развитие на проеките си. На финала на втория ден пред журито в състав: Септимиу Постелнику (Главен оперативен директор и зам. председател на Управителния съвет на УниКредит Булбанк), Магдалена Малеева („Горичка“), Димитър Енчев (Управляващ партньор в „Postscriptum Ventures“), Ваня Манова (Мениджър на „Mastercard” за България, Северна Македония, Албания и Косово), Костадин Андонов, Координатор иновации (“WWF Bulgaria”), Виолета Недева (Програмен директор „Бизнес, предприемачество и технологии“ във фондация „Америка за България“).  Одобрените участници ще преминат през интензивна двумесечна акселераторска програма, която включва уъркшопи, менторство, онлайн срещи и регионални срещи за екипите в България и Румъния. 

Екипи във фаза MVP

Финансиране в размер на 20,000 евро за проектите във фаза MVP се предоставя, според избора на журито, на:
 1. InfinityToyBox. Абонаментна платформа за наемане на детски играчки, книги и игри, чийто пилотен проект в България е предвиден да се развива чрез франчайз. Екип: Боряна Левтерова, Иван Димитров.
 2. Zero Wave. Компания, която се занимава с производството на биоразградима посуда, крекери и брашно от материал, който бива изхвърлян и бива третиран като боклук – остатъчния малц след производството на бира. Екип: Блажка Трепатанова, Денимир Димитров.
 3. SatGeo. Проект, който представлява методология за иновативна сателитна технология за откриване на аварии по довеждащи водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа в населени места. Екип: Биляна Николова, Николай Ценков, Силвия Пенчева.

Екипи във фаза валидация

Финансиране в размер на 5,000 евро за проектите на фаза идея (етап валидация):
 1. Основа.бг. Научно-базирана платформа за МСП, която изчислява GHG емисиите на бизнеса и създава стратегия за намаляването им. С нея всеки бизнес може да стане екологичен. Екип: Симона Стилиянова, Божана Загорчева.
 2. Sensato Network. Предоставяне на технология и know-how, на начинаещи или напреднали пчелари, желаещи да увеличат стойността на продуктите си, както и организиране на пазар за продукцията добита по технологията на компанията. Екип: Петър Петров, Кирил Милошев.
 3. UrbaCulture с пилотен проект „Градски компост за устойчиво земеделие“. Изследователски проект за компостиране и производство на висококачествен компост и екстракти от компост от хранителнителните отпадъци в град София за нуждите на биологичното и регенеративното земеделие. Екип: Илона Ангелова, Емилия Ангелова и др.
 4. NaOpaki. Платформа на едно гише за проучване, дизайн, производство и внедряване в бизнеса с храна за вкъщи (на ресторанти и заведения) на сгъваеми опаковки за многократна употреба съобразно принципите „депозитна система“ и „reverse logistics“. Екип: Николай Михайлов, Ралица Петрова.
 5. PieZeroWat. Едромащабна когенерация на чиста енергия на основата на приложни системи с линейни пакети (стекове) от пиезо-кристални елементи. Екип: Драгомир Константинов, Симеон Горов.
 6. SLAMka. Сламки изработени от пшенични стъбла, които са 100% биоразградими. Не съдържат глутен, не се мокрят и са подходящи дори за топли напитки! Екип: Александра Нисимова, Християн Желязов.
 7. Sevareks. Високо ефективни сламени панели за вътрешна и външна екологична топлоизолация на сгради. Екип: Добромир Машев, Валентин Машев, Александър Събев.
 8. Foodobox. Foodobox е първият в България продукт, борещ се с излишъка от храна. Компанията има за цел да се справи с проблема с отпадъците от храна, като даде възможност на хранителните предприятия да предлагат излишната си храна на широк кръг клиенти, вместо да я изхвърлят. Екип: Велин Керков, Джейн Димитрова, Иван Иванов.
За повече информация: [email protected]   
+