Skip links

България отстъпва 3 позиции назад в глобалния иновационен индекс за 2023 г.

GII 2023

На 27.09.2023 г. беше представено и публикувано 16-тото поредно издание на Глобалния иновационен индекс (GII) за 2023 г.

Класацията е с особена важност, защото измерва комбинация от индикатори, които показават икономическия, социалния, научния и технологичния напредък на страните в света.  Както и нивото на индивидуална пазарна зрялост, привлекателността на държавата като инвестиционна дестинация и потенциалът й за дългосрочно устойчиво новаторство.

През последните години индексът за иновации се доказа като достоверен източник на прогнози за развитието на регионите и проследяване на трайни устойчиви тенденции.

В обръщението си към представянето на доклада Дарен Танг, Генерален директор на Световната организация за интелектуална собственост (WIPO), казва следното: „измерваме пулса на глобалните иновации и разкриваме иновационния потенциал на 132 държави, както и представяме 100-те най-големи научни и иновационни центрове, и технологични клъстери в света.
През 2023 г. установяваме, че иновационната среда е несигурна, със забележителни възможности и значителни предизвикателства на хоризонта. От една страна революционният технологичен напредък продължава
с пълна сила. Както беше посочено в миналогодишния доклад, две обещаващи иновационни вълни се усещат в икономиките и обществата: цифрова вълна на иновации, основана на изкуствения интелект (ИИ), суперкомпютрите и цифровите технологии и вълна на иновации в областта на дълбоките технологии, основана на биотехнологиите и нанотехнологиите. Много от ключовите показатели за технологичния напредък са с положителна тенденция. Изчислителната мощност продължава да се увеличава в съответствие със закона на Мур. Суперкомпютрите стават все по-ефективни. Възобновяемата енергия все по-достъпна. А разходите за секвениране на генома продължават да намаляват. От друга страна, окуражени от мащаба на възможностите, които се откриват пред нас, водещите корпоративни разходи за научноизследователска и развойна дейност за първи път надхвърлят 1 трилион щатски долара през изминалата година, като ИКТ и фирмите от сектора на ИКТ са основните двигатели на растежа“.

Представянето на България през 2023 г. е с отрицателен знак. Тя губи три позиции и от 35-та през 2022 г. се връща на 38-ма. 

Най-добро е представянето на страната по конкретните показатели за достъп до развита информационна инфраструктура (ранг 29), достъп до финансиране на стартъпи (ранг 29), изследователски талант (ранг 25), ръст на производителността на труда (ранг 20) и експорт на културни и креативни услуги, като общ процент от външната търговия (ранг 16), най-слабо – откъм възможност за скалиране на местния пазар (ранг 70), инвестиционна среда (общ ранг за групата 68), сделки с дялов и рисков капитал (ранг 43), достъп до онлайн услуги на публичните институции (ранг 64). България е с ранг 1 по показателите за стандартизация на бизнеса и системите ISO 14001 и ISO 9001. Но сериозен недостатък е индикаторът и общата ниска оценка за цялостната бизнес среда у нас, която е с ранг 94.

Индия е най-добре развиващата се, спрямо показателите на индекса страна в света, а великите сили като САЩ, Русия, Китай реално губят предходните си позиции и САЩ е на ръба на топ 3 в индекса, а Русия и Китай отстъпват позиции.

В топ 20 по традиция са много европейски държави, а Швейцария и Швеция запазват иновационното си лидерство в света, съответно като топ 1 и топ 2 за 2023 г. Следвани от САЩ и Великобритания. На 5-та позиция очаквано се подрежда Сингапур. 

Топ 5

  1. Швейцария
  2. Швеция
  3. САЩ
  4. Великобритания
  5. Сингапур

Любопитни за Европа са развитието на Турция, Полша, Унгария, Словакия, Словения. А Украйна е маркирана като изгряваща звезда.

Документи:

Можете да изтеглите разширения доклад ТУК.

И кратката версия ТУК.

Методологията:

Оценява 7 групи теми с оценка за всеки отделен индикатор в тях и различна тежест по всеки критерий за оценка.

Групите теми са: 1.) Институции 2.) Човешки и развоен изследователски капитал 3.) Инфраструктура 4.) Зряло развитие на пазара 5.) Зрялост и развитие на бизнес средата 6.) Знание и технологично въздействие 7.) Креативност и креативно въздействие.

В термините на доклада, най-добрите показатели на България в обща категория, са тези в Инфраструктура (ранг 28 за групата). Най-зле са оценени Зрелостта на пазарната среда (ранг 68) и работата на Българските институции (ранг 66).

+