Skip links

Росен Георгиев

Директор Корпоративни комуникации, Иновейшън Стартър

Росен Георгиев има над 20 години опит в областите Маркетинг Комуникации, Търговски маркетинг, Управление на проекти, Мениджмънт на събития, Промоции, Реклама и Спонсорства.

Създавал е и е прилагал комуникационни стратегии, маркетингови решения и планове, както в неправителствения сектор, така и в корпоративния.

Дипломиран е с отличие от Софийски университет „Св. Климент Охридски“, с магистърска степен по Стопанско управление.

Росен Георгиев
+