Skip links

Пенко Стоев

Иновейшън Стартър, Оперативен мениджър Пловдив

Пенко Стоев има близо 8 години опит в управлението на връзки с международни клиенти, обучение и развитие на екипи в бранша. През последните 4 години работи и като Бизнес Консултант, 2 от които като Основател и Управител на консултантска фирма „Отдел Невъзможни Мисии (IMD)“. Фокусира опита си около координация на екипи от консултанти и партньори, както и управлението на проекти за планиране, стартиране, финансиране и разрастване на бизнеси. 

+